Warunki gwarancji filtrów DPF i katalizatorów

Warunki gwarancji na katalizatory

Katalizatory objęte są gwarancją braku wad materiałowych oraz gwarancją prawidłowego wykonania na okres 24 miesięcy od daty montażu lub 50 000 km, w zależności co nastąpi wcześniej, przy spełnieniu poniższych warunków:

 1. Samochód napędzany jest wyłącznie benzyną bezołowiową
 2. Samochód oryginalnie wyposażony jest w katalizator spalin
 3. Wymianę katalizatora należy wykonać w wykwalifikowanej stacji serwisowej, będącej w stanie przeprowadzić profesjonalną diagnostykę pojazdu i montaż
 4. Przed wymianą katalizatora należy przeprowadzić diagnostykę komputerową. Pozwoli to na sprawdzenie rodzaju usterki oraz wykrycie ewentualnych niesprawności poszczególnych podzespołów
 5. Przeprowadzono kontrolę poprawnego działania sondy lambda 6.Przy wymianie katalizatora z powodu naturalnego zużycia (80 000 do 100 000 km) dokona się także wymiany sondę lambda
 6. Zastosuje się katalizator ściśle do określonej pojemności silnika
 7. Wymieniono olej silnikowy wg zaleceń producenta samochodu oraz przeprowadzono okresową kontrolę pracy silnika w specjalistycznej stacji diagnostycznej
 8. Wymieniono świece wg zaleceń producenta samochodu
 9. Przeprowadzono kontrolę przewodów
 10. Przeprowadzono kontrolę szczelności układu wydechowego
 11. W razie wystąpienia przeprowadzono kontrolę uszkodzenia sygnalizowaną lampką „mi” – Malfunction Indicator – sygnalizuje usterkę „braku zapłonu”, która może spowodować uszkodzenia katalizatora

 

 • Roszczenia gwarancyjne nie zostaną zaakceptowane jeśli stwierdzi się, że stosowano pastę montażową do uszczelnienia układu wydechowego na wejściu przed katalizatorem
 • Niedozwolone jest uruchamianie silnika na tzw. “popych” lub przez holowanie
 • Nie należy kontrolować pracy silnika przy zdjętych końcówkach przewodów zapłonowych
 • Ponadto niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń katalizatora powstałych z winy użytkownika, takich jak zniszczenie katalizatora wynikające z nieprawidłowego posługiwania się nim, „tuningu” silnika lub zmian w cechach silnika, nieprawidłowego montażu lub korzystania z nieodpowiedniego zestawu montażowego.

 

Przed wymianą katalizatora należy przeprowadzić diagnostykę komputerową. Pozwoli to na sprawdzenie rodzaju usterki stanu technicznego pojazdu oraz wykrycie ewentualnych niesprawności poszczególnych podzespołów

 

 • Diagnostyka katalizatora – umożliwia określenie sprawności/usterek wymienianego katalizatora
 • Diagnostyka układu zasilania, w szczególności cewek, świec
 • Diagnostyka misfire „braku zapłonu” – Brak zapłonu może spowodować uszkodzenia katalizatora lub zwiększenie emisji zanieczyszczeń
 • Diagnostyka sondy lambda – umożliwia określenie prawidłowego działania sondy lambda

 

UWAGA!

Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest dostarczenie wraz z protokołem reklamacyjnym kodu błędu oraz raportu emisji spalin.

Raport emisji spalin należy wykonać przed demontażem katalizatora. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni. Jednocześnie informujemy, że termin ten jest uzależniony od szybkości działania Działu Kontroli Jakości producenta części i może on zostać wydłużony do terminu dłuższego. Jeśli taka sytuacja zaistnieje – zostaną Państwo o tym specjalnie poinformowani.

 

Niespełnienie powyższych warunków jest jednoznaczne z utratą gwarancji. Dodatkowe koszty związane z demontażem lub wymianą reklamowanego towaru nie podlegają zwrotowi.

Warunki gwarancji na filtr DPF

Filtry DPF są objęte gwarancją braku wad materiałowych oraz gwarancją prawidłowego wykonania
na okres 24 miesięcy od daty montażu lub 50 000 km, w zależności co nastąpi wcześniej. Wymianę filtra DPF należy wykonać w wykwalifikowanej stacji serwisowej, będącej w stanie przeprowadzić
profesjonalną diagnostykę pojazdu i montaż oraz adaptację

 1. Przed wymianą filtra DPF należy przeprowadzić diagnostykę komputerową. Pozwoli to na sprawdzenie rodzaju usterki oraz wykrycie ewentualnych niesprawności poszczególnych podzespołów:

  • Czy nie wystąpił problem z zaworem EGR (układu recyrkulacji spalin)?
  • Czy przewody zaworu EGR są drożne?
  • Czy nie pojawiła się nieszczelność przewodów ciśnieniowych?
  • Czy właściwie działa czujnik różnicy ciśnień, zalecane sprawdzenie parametrów jego
   działania?
  • Czy został wymieniony zgodnie z instrukcją producenta olej silnikowy?
  • Czy nie ma wycieków oleju z turbosprężarki?
  • Czy nie ma wycieków spod uszczelki głowicy?
  • Czy jest odpowiedni poziom płynu chłodniczego?
  • Czy filtry paliwa, oleju, powietrza działają poprawnie?
  • Czy turbosprężarka działa poprawnie (kontrola ciśnienia doładowania) i nie widać śladów
   jej zużycia?
  • Czy nie występuje problem z właściwym ciśnieniem wtrysku paliwa (kontrola szczelności
   wtryskiwaczy)?
  • Czy nie jest uszkodzona świeca żarowa lub jej wtyczka elektryczna?
  • Czy poprawnie działa czujnik MAF (przepływu masy powietrza)?
  • Czy poprawnie działa czujnik wałka rozrządu?
  • Czy układ wydechowy jest szczelny, nie ma uszkodzeń i nieszczelności?
  • Czy katalizator wstępny jest szczelny, nie ma uszkodzeń i nieszczelności
  • Czy sonda lambda działa poprawnie?
  • Czy czujnik temperatury działa poprawnie?
 2. Adaptacja DPF i ponowna diagnostyka

Po wymianie DPF istnieje konieczność przeprowadzenia procedury adaptacji filtra, tak aby komputer samochodu nie wykazał błędów a nowy filtr DPF nie uległ ponownemu zatkaniu.
Po wymianie filtra DPF należy pozwolić mu się rozgrzać i sprawdzić czy nie ma nieszczelności układu wydechowego. Następnie podłączyć urządzenie diagnostyczne i przeprowadzić reset sterownika zgodnie z wymaganiami producenta. Następnie należy sprawdzić czy filtr DPF zachowuje swoje parametry. Jeśli tak, nowy filtr DPF powinien działać podobnie jak część oryginalna. Jeśli nie wszystkie procedury zostały dochowane, nowy filtr DPF może działać nieprawidłowo oraz zapchać się po niedługim
czasie w wyniku czego nie będzie w stanie się zregenerować
Proces adaptacji, jak również diagnostykę kończąca montaż filtra DPF, należy potwierdzić wydrukiem z urządzenia diagnostycznego właściwego dla wykwalifikowanej stacji obsługi.
Roszczenia gwarancyjne nie zostaną zaakceptowane jeśli stwierdzi się, że stosowano pastę montażową do uszczelnienia układu wydechowego na wejściu przed Katalizatorem lub DPF.
Ponadto niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń filtra DPF powstałych z winy użytkownika, takich jak zniszczenie filtra wynikające z nieprawidłowego posługiwania się nim, „tuningu” silnika lub zmian w cechach silnika, nieprawidłowego montażu lub korzystania z nieodpowiedniego zestawu
montażowego.

UWAGA!

Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest dostarczenie wraz z protokołem reklamacyjnym kodu błędu oraz raportu emisji spalin.

Raport emisji spalin należy wykonać przed demontażem filtra DPF. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni. Jednocześnie informujemy, że termin ten jest uzależniony od szybkości działania Działu Kontroli Jakości producenta części i może on zostać wydłużony do terminu dłuższego. Jeśli taka sytuacja zaistnieje – zostaną Państwo o tym specjalnie poinformowani.

Niespełnienie powyższych warunków jest jednoznaczne z utratą gwarancji.
Dodatkowe koszty związane z demontażem lub wymianą reklamowanego towaru nie podlegają zwrotowi.